Aktuality

24. veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhne v pondělí 4.6.2018 od 19,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách.

Výběrové řízení na učitelku ve školce

Mateřská škola Bačetín vypisuje výběrové řízení na učitelku. Jedná se zástup za mateřskou dovolenou. Termín nástupu je 13.8.2018 a předpokládaný termín ukončení pracovního poměru je 31.12.2021. Bližší informace na tel. čísle 776 230 978.

Výluka elektřiny

15.5.18 nepůjde v Bačetíně, na Brtvě ani v Sudíně elektrika a to od 7.30 do 17 hod. 

Kontejnery na velkoobjemový odpad 1/18

V Bačetíně u hřiště a v Sudíně na návsi  jsou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Nevhazujte tam větve a biologický odpad. Pokud budete vyhazovat skříně, zmenšete maximálně jejich objem.

Objížďka přes Bačetín a Sudín

Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice I/14 na území města Dobruška, v úseku Dobruška – Chábory, v celkové délce cca 3 000 m, v silničním km cca 134,2 – 137,3, z důvodu provedení opravy této silnice. Celkový termín uzavírky: 14.05.2018 – 31.08.2018.

Organizace uzavírky: Celkový úsek uzavírky bude rozdělen na 4 dílčí úseky o délce cca 500 – 1150 m. Práce budou probíhat vždy v jedné polovině šířky silnice, tedy celkem v 8 etapách. Ve volné polovině silnice bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen buď pracovníky stavby, nebo světelnou signalizací – podle délky úseku a druhu prací.

V průběhu realizace úseku VIII bude v termínu 10.8.2018 – 12.8.2018uzavřena křižovatka silnic I/14 x III/29851 směr na Domašín. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/309 a III/3092 přes Bačetín a Sudín.

Křižovatka silnic I/14 a II/298 ve směru na Opočno bude prováděna po částech a bude stále průjezdná.

Jste zde: Home Aktuality